Proč se modlit?

Proč se modlit?

Proč se modlit, když Bůh zná naše potřeby, dokonce dříve, než Ho požádáme? Modlitbou chápeme, že je to něco více, než jen informovat Boha o našich potřebách – celé to je o našem vztahu s Ním.
Níže je uvedeno sedm hlavních důvodů, proč bychom se měli modlit.

1. Modlíme se, protože Bůh si zvolil modlitbu jako prostředek komunikace s Ním; když potřebujeme pomoci, nasměrování … spásu. Modlíme se a vzýváme Jeho jméno.

2. Modlíme se, jelikož jsme ve všem zcela závislí na Bohu – On je naším konečným poskytovatelem všeho, co k životu potřebujeme.

3. Modlíme se, protože máme vztah s Bohem, jsme Jeho děti a jako děti jsme navždy zcela závislí ve všem na Bohu Otci skrze Ježíše Krista.

4. Modlíme se proto, aby se stala vůle Boží na Zemi jako je v nebi.

5. Modlíme se proto, abychom mohli poznat dokonalou Boží vůli s našimi životy.

6. Modlíme se proto, abychom mohli odolat hříchu nebo spíše abychom neupadli do pokušení.

7. Modlení se je náš způsob služby Bohu; je to skrze modlitby, kdy vzdáváme Bohu díky, chvály a někdy zpíváme chvalozpěvy v Duchu.