Vize

Vize

Vize MODLITEB 24 pro všechny národy je tato:

– modlit se za spasení národů

– bdít a modlit se za to, co se děje v tomto světě

– modlit se za situace, které ohrožují život

– modlit se za Boží probuzení v církvi

– modlit se za modlitební žádosti, které nám byly zaslány