Jak se Modlit?

Jak se Modlit?

Není to vůbec obtížné.
Pokud budeš následovat principy níže, budeš se modlit účinně a efektivně.

PRINCIPY
– Pokud můžeš mluvit, pak se můžeš i modlit. Modlitba je rozhovor/mluvení s Bohem, které vychází z tvého srdce směrem k Božímu srdci a z Jeho srdce přichází do tvého srdce. Prostřednictvím modlitby komunikujeme s živým Bohem.

– Naučíš se, jak se modlit tím, že se začneš modlit – začni tedy.

– Jelikož jsme jedineční a tudíž zcela odlišní, naše modlitby by měly být jedinečné a autentické. Bohu se líbí, když jsou naše modlitby opravdové, když v nich vyjadřujeme sami sebe v modlitbách, které vycházejí z nitra našeho srdce, z naší skutečné podstaty.
Způsob, jakým se vyjadřuji v modlitbách já, nemusí být nezbytně totožný s tím, jak se v modlitbách vyjadřuješ ty – neboť my všichni jsme jedineční. Nicméně, my všichni musíme dodržovat určitý vzor nebo model modlitby, kterou nás náš Pán Ježíš učil v modlitbě Páně – Otče náš.

VZOR
1. Vždy začni modlitbu tím, že vzdáš Bohu díky za Jeho dobrotivost, chval Ho a veleb Jeho Svaté jméno.
2. Po té se ujisti, že jsi požádal Boha, aby ti odpustil tvé hříchy – my všichni jsme hříšníci – a také odpusť těm, kdo ti ublížili – aby tak nic nebránilo tvým modlitbám.
3. Pak neprodleně předlož skrze Ježíše Krista své modlitební žádosti Bohu.
4. Na závěr ukonči modlitby tím, že budeš ve svém srdci věřit tomu, že Bůh tvé/naše modlitby vyslyšel. Amen

TOPlist