Témata Modliteb24

Témata Modliteb24

Modlitební témata pro březen/ duben 2024

I. Modlitby za národ
1. Modlete se za úplný konec choroby koronavirus ve jménu Ježíše.
2. Modlete se za spasení města a země, kde žijete.
3. Modlete se za vládu, za prezidenta, za předsedu vlády a za všechny představitele vládní autority – aby v nich ve jménu Ježíš vítězila Boží vůle.
4. Modlete se za pokoj a žehnejte Izraeli. Modlete se za země, kde zuří válka, tzn. za Sýrii, Rusko, Ukrajinu.

II. Modlitby za rodiny
1. Modlete se za ochranu manželství – proti duchu rozvodu.
2. Modlete se za děti, aby mohly vyrůstat v poznání Pána Ježíše Krista, a aby nebyly pod vlivem ducha tohoto světa.
3. Modlete se za křesťany, kteří nemají partnery, aby jim Bůh partnery dal. Modlete se proti duchu zpoždění – aby mohli uzavřít manželství v pravý čas ve jménu Ježíš. A konečně, modlete se za milost a Boží lásku pro všechny vdovy a vdovce ve jménu Ježíš.

III. Modlitby za církev

1. Modlete se za milost a sílu pro pastory a starší ve vašich církvích.
2. Modlete se za lásku a jednotu ve vašich církvích.
3. Modlete se za čerstvý oheň v církvích a za probuzení v církvích, které spí.

IV. Modlitby za události, které ohrožují život

1. Modlete se za všechny, kteří jsou těžce nemocní na pokraji smrti – modlete se za uzdravení a za moc zmrtvýchvstání ve jménu Ježíš.
2. Modlete se za vězně, kteří jsou ve vězení bezdůvodně – modlete se, aby zvítězila spravedlnost a aby byli osvobozeni ve jménu Ježíš!
3. Modlete se za všechny, kteří byli uneseni a riskují ztrátu života – modlete se, aby zvítězila spravedlnost a aby byli propuštěni ve jménu Ježíš!

V. Modlete se jedni za druhé

1. Modlete se jedni za druhé
2. Modlete se za pastory Martina a Petr. Modlete se za více milosti, aby mohli vykonat vše, co Bůh od nich očekává. Modlete se za ochranu od toho zlého.
3. Modlete se za všechny, kdo jsou nemocní v těle.


TOPlist