Témata Modliteb24

Témata Modliteb24

Modlitební témata pro prosinec 2018

I. Modlitby za národ
1. Modlitby za Anglii, která se připravuje na výstup z EU, aby převládala dokonalá Boží vůle.
2. Modlete se za spasení města a země, kde žijete.
3. Modlete se za vládu, za prezidenta, za předsedu vlády a za všechny představitele vládní autority – aby v nich ve jménu Ježíš vítězila Boží vůle.
4. Modlete se za pokoj a žehnejte Izraeli. Modlete se za země, kde zuří válka, tzn. za Sýrii, Rusko, Ukrajinu.

II. Modlitby za rodiny
1. Modlete se za ochranu manželství – proti duchu rozvodu.
2. Modlete se za děti, aby mohly vyrůstat v poznání Pána Ježíše Krista, a aby nebyly pod vlivem ducha tohoto světa.
3. Modlete se za křesťany, kteří nemají partnery, aby jim Bůh partnery dal. Modlete se proti duchu zpoždění – aby mohli uzavřít manželství v pravý čas ve jménu Ježíš. A konečně, modlete se za milost a Boží lásku pro všechny vdovy a vdovce ve jménu Ježíš.

III. Modlitby za církev

1. Modlete se za milost a sílu pro pastory a starší ve vašich církvích.
2. Modlete se za lásku a jednotu ve vašich církvích.
3. Modlete se za čerstvý oheň v církvích a za probuzení v církvích, které spí.

IV. Modlitby za události, které ohrožují život

1. Modlete se za všechny, kteří jsou těžce nemocní na pokraji smrti – modlete se za uzdravení a za moc zmrtvýchvstání ve jménu Ježíš.
2. Modlete se za vězně, kteří jsou ve vězení bezdůvodně – modlete se, aby zvítězila spravedlnost a aby byli osvobozeni ve jménu Ježíš!
3. Modlete se za všechny, kteří byli uneseni a riskují ztrátu života – modlete se, aby zvítězila spravedlnost a aby byli propuštěni ve jménu Ježíš!

V. Modlete se jedni za druhé

1. Modlete se jedni za druhé
2. Modlete se za pastory Martina a Danu Njambovi. Modlete se za více milosti, aby mohli vykonat vše, co Bůh od nich očekává. Modlete se za ochranu od toho zlého.
3. Modlete se za všechny, kdo jsou nemocní v těle.
stáhnout a vytisknout modlitební body PDF


TOPlist